Scop proiect

Proiectul și-a propus să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial. Proiectul a dezvoltat noi tehnologii inovative de reciclare a acestor deșeuri în produse cu valoare adăugată ridicată (noi compozite ceramice folosite în principal în industria materialelor de construcţii, dar şi în lucrări de tipul straturilor impermeabile din construcţia de drumuri).

În ţara noastră se generează anual milioane de tone de deşeuri din care cantităţi importante sunt stocate în depozitele de deşeuri industriale care ocupă mari suprafeţe de teren şi afectează calitatea mediului, în special a apelor subterane şi de suprafaţă. Depozitarea deşeurilor pe teren descoperit reprezintă în România calea cea mai importantă pentru eliminarea deşeurilor industriale, peste 75% din deşeurile generate fiind depozitate în fiecare an, costurile cu construcţia acestor depozite fiind considerabile.

In România, problemele cu care se confruntă unele dintre societăţile comerciale din industria energetică, principalul generator de cenuşi zburătoare, din industria de extracţie a ţiţeiului, principalul generator de şlam de foraj dar şi din industria metalurgică prin diferitele tipuri de zguri produse, ridică probleme majore de mediu şi economice.

Proiectul LIFE10 ENV/RO/729 EcoWASTES este în acord cu ariile prioritare de acţiune “Deşeuri şi resurse naturale” ale Programului Life+ 2010, Componenta „Environment Policy and Governance”, prin:

  • Promovarea reducerii deşeurilor, recuperării şi reciclării acestora cu punerea accentului pe ciclul de viaţă şi dezvoltarea unor pieţe de reciclare.
  • Contribuţia la implementarea politicii comunitare şi a legistaţiei privind deşeurile, în special a Directivei Landfill, Directivei Cadru pentru Deşeuri, Încărcarea Deşeurilor, Deşeuri periculoase, Deşeuri de petrol.