Obiectivele proiectului

Proiectul LIFE 10 ENV/RO/729 şi-a propus stabilirea posibilităţilor de valorificare a unor deşeuri importante generate de industriile energetică, extractivă şi metalurgică, prin demonstrarea aptitudinii acestora de a reveni în circuitul  productiv, în calitatea de materii prime alternative pentru sectorul industrial al fabricării materialelor de construcţii. Deşeurile industriale de referinţă sunt:

  • cenuşa grea de termocentrală (cenuşa de vatră) rezultată în urma arderii cărbunilor energetici (ligniţi) în focarele generatoarelor de aburi ale centralelor electrotermice mari;
  • şlamurile de foraj (detritus) evacuate constant în timpul activităţilor de săpare a puţurilor de acces spre zăcămintele de petrol din subsolul României;
  • zgurile metalurgice rezultate din procesele de elaborare şi tratament termic secundar al oţelului în cuptoarele electrice cu arc.

Încă din faza propunerii de proiect, motivul principal al abordării tematicii de cercetare l-a constituit anvergura deosebită cu care deşeurile propuse drept obiect de studiu intervin în ansamblul problematic al generării şi acumulării de deşeuri industriale din România.

    Obiective derivate:

  • Selectarea şi caracterizarea celor trei deşeuri valorificabile din categoria cenuşilor, şlamurilor de foraj petrolier şi zgurilor metalurgice identificate ca înlocuitori a 3 resurse naturale (argilă, nisip cuarţos, feldspat) folosite uzual în industria materialelor de construcţii;
  • Elaborarea metodelor şi tehnologiilor optime în scopul de a dezvolta noi compozite ceramice autohtone la preţuri mai mici, dar cu valoare adăugată mai mare;
  • Dovedirea reducerii semnificative a resurselor naturale si a energiei consumate, avand la baza potentialul cantitativ si calitativ al deseurilor vizate;
  • Definitivarea parametrilor tehnologici şi aplicarea pe flux industrial a tehnologiilor de obţinere a materialelor de construcţii pe noi baze de materii prime;
  • Elaborarea documentaţiilor pentru asigurarea transferului tehnologic.
  • Comunicarea rezultatelor pentru informarea publicului tință;