Context European

Lansat în 1992, programul LIFE constituie unul dintre vârfurile de lance ale finanţării UE pentru mediu. Acesta a finanţat peste 3500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde EURO la protecţia mediului.
Prima etapă a Programului (LIFE I) a durat din 1992 până în 1995.
Din 1996 pana in 1999, odată cu demararea celei de-a doua faze LIFE II, CE a permis şi participarea ţărilor candidate, cu condiţii speciale în ceea ce priveşte participarea financiară. România este singura ţară candidată care a participat la Programul comunitar LIFE II în 1999 şi a înaintat Uniunii Europene 43 de proiecte (29 pentru secţiunea LIFE Mediu şi 14 pentru secţiunea LIFE Natura) din care au fost finantate 12 proiecte.
Consiliul UE a adoptat pe 28 Iulie 2000 LIFE III (cea de-a treia fază a Programului LIFE, Regulamentul Nr. 1655/2000 al CEE). Suma totala alocată a fost de 640 milioane EURO si la programul LIFE au participat 40 de tari. Pentru Romania, posibilitatea participării la Programul LIFE care s-a derulat initial pentru o perioada de 5 ani, a fost prelungita prin Regulamentul Nr. 1682/2004 al CEE cu inca 2 ani, respectiv pana in 2006, CE considerand ca participarea României în cadrul Programului LIFE a fost un succes.
Programul LIFE+ a început în 2007 şi va continua până la finele anului 2013 cu un buget mai mare de 2,1 miliarde EUR (care reprezinta 78% din bugetul LIFE +) avind urmatoarea structura:
o LIFE+ Natura si Biodiversitate – care finanteaza implementarea Directivelor Pasari si Habitate, inclusiv a siturilor Natura 2000 si dezvoltarea cunoasterii necesare evaluarii si monitorizarii politicilor si legislatiei europene din domeniul naturii si biodiversitatii;
o LIFE+ Informare si Comunicare pentru constientizare aspecte legate de mediu;
o LIFE+ Politica si Guvernare de Mediu – care acopera prioritatile identificate in cadrul Programului Cadru 6 pentru Mediu (mai putin Natura si Biodiversitatea) precum si abordari strategice pentru elaborarea, implementarea si controlul politicilor de mediu.
LIFE+ a aratat că proiectele de eco-inovare în domeniul schimbărilor climatice, al apei şi al deşeurilor s-au bucurat de cel mai mare succes în privinţa beneficiilor directe obţinute în materie de protecţie a mediului.
Participarea României la Programul LIFE a oferit posibilitatea sprijinirii politicilor şi a legislaţiei CE în ceea ce priveşte protecţia mediului, a conservării resurselor naturale şi a dezvoltării durabile.
In prezent este in curs de pregatire programul LIFE pentru 2014-2020, program care are la bază succesele înregistrate de actualul program LIFE+, dar care va fi reformat astfel încât să poată avea un impact mai ridicat, să devină mai simplu, mai flexibil şi să dispună de un buget mai ridicat.
Noul program LIFE aduce în plus crearea unui nou subprogram pentru politici climatice şi vor fi definite mai clar priorităţile în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre. De asemenea, vor exista noi posibilităţi de a implementa programe la scară mai largă prin “proiecte integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naţionale şi private.
Subprogramul pentru mediu va sprijini trei componente existente si in prezent: mediul şi utilizarea eficientă a resurselor, biodiversitatea si informarea în domeniul mediului. Noul subprogram pentru politici climatice se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, va pune accentul pe adaptarea la schimbările climatice dar şi pe sporirea gradului de conştientizare, comunicare şi cooperare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice.
Statisticile organismului Comisiei – Eurobarometer – şi alte studii internaţionale arată că preocuparea pentru protecţia mediului este una din priorităţile cetăţenilor europeni. Contextul este deci favorabil pentru comunicarea directă a activităţilor la nivelul publicului larg care este destul de receptiv la problemele de mediu.
Programul LIFE are o serie de atuuri la dispoziţie, care pot fi considerate cu grad mare de utilizare în contextul strategiei de comunicare:
– Acronimul LIFE este adecvat în special în comunicarea aspectelor legate de mediu;
– LIFE este singurul instrument financiar al Comunităţii special creat pentru mediu, care face posibilă acoperirea unei multitudini de probleme;
– LIFE crează un nou parteneriat pentru anumite proiecte;
– Programul LIFE are o importanta deosebita pentru cercetare şi dezvoltare;
– LIFE crează o legătură între politicile europene şi populaţie;
– LIFE nu este o etichetă, dar contribuie să creeze o imagine pozitivă şi serioasă, care este un atu al fiecărui proiect şi beneficiar;
– Programul LIFE a generat multe rezultate pozitive, care au avut un impact semnificativ, inclusiv la nivelul comunicării oferind o resursa importanta in ceea ce priveste promovarea programului precum si a proiectelor pe care acesta le promoveaza.
Proiectele finanţate în cadrul Programului LIFE au contribuit cu 10% din finanţarea lor în acţiunile de comunicare care au avut drept ţintă diseminarea rezultatelor, obţinute la nivel local, naţional şi european. În statele beneficiare există o abundenţă de acţiuni de comunicare conduse direct de cei implicaţi pe baza unei strategii de diseminare specifice, conforme cu propunerea aprobată. Acesta este probabil cel mai eficient mod de comunicare pentru a se asigura că rezultatele proiectelor vor avea un impact de lungă durată după cum s-a concentrat diseminarea.
Conceptul LIFE are rolul de a reuni comunităţile din întreaga Europă, apropierea dintre cetăţeni şi factorii interesati din domeniul protecţiei mediului, în sprijinul scopurilor specifice proiectelor.