Tehnologii inovative

Tehnologii cadru de fabricare a materialelor de construcţie

Conform prevederilor din Actul adiţional nr. 1, tehnologiile de fabricare a materialelor de construcţie elaborate în urma lucrărilor în fază laborator şi micropilot vor fi aplicate pe fluxuri tehnologice industriale, la agenţi economici cu activitate de profil în domeniu, în baza unor Contracte de prestări servicii încheiate de partenerul CEO – Sucursala Electrocentrale Turceni.

Piesele ceramice obţinute au fost supuse testelor de laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice de bază:

  • densitatea geometrică
  • densitatea aparentă, capacitatea de absorbţie, porozitatea deschisă
  • rezistenţa mecanică la rece
  • variaţia dimensională liniară după ardere şi răcire.

Pentru produsele care din punct de vedere al caracteristicilor sunt considerate a face obiectul fabricării pe flux industrial, au fost efectuate determinările de compoziţie chimică oxidică.

Variantele compoziţionale şi de procesare multiple experimentate în cadrul lucrărilor laborator şi micropilot au avut drept scop stabilirea limitelor raţionale în care cenuşa de termocentrală, detritusul de foraj petrolier şi zgurile metalurgice pot fi utilizate drept materii prime alternative la fabricarea materialelor de construcţie, având în vedere în acest sens situaţiile în care aceste deşeuri pot înlocui într-o măsură definită materiile prime naturale, fără a modifica esenţial caracterisaticile produselor finite, dar şi cele în care prin utilizarea lor pot fi realizate noi tipuri de produse care, prin proprietăţile specifice găsesc arii de aplicabilitate practică.

variatia densitatii aparentevariatia porozitatii deschise

Figura 3. Schema fluxului tehnologic cadru de fabricare a produselor ceramice presate şi arse

schema flux ceramice presate si arse

        Figura 4. Schema fluxului tehnologic cadru de fabricare a produselor ceramice cu întărire la rece

schema flux ceramice cu intarire la rece

Procedee tehnologice aplicate experimental la scara industriala

 Tehnologii cu liere hidraulică („la rece”) a produselor

– cărămizi de construcţii cu conţinut ridicat (peste 60%) de cenuşă;

– blocuri de construcţii (bolţari) cu conţinut de min. 15% cenuşă;

– blocuri de construcţii (prefabricate) cu conţinut de min. 50% cenuşă şi min. 20% zgură LF;

– elemente de construcţie pentru drumuri şi alei pietonale (borduri, pavele);

– mase de bătătorire cu conţinut 100% zguri de cuptor electric, cenuşă, şlam de foraj şi/sau zgură LF;

– betoane structurale (cu aplicaţie în structuri de rezistenţă), cu conţinut de 50-80% zguri CE;

– mortare de înzidire şi tencuire, cu conţinut de 30 – 60% zgură LF.

Tehnologii cu liere la temperatură înaltă (sinterizare)

– cărămizi de construcţii cu conţinut de 50-70% cenuşă, fasonate din amestecuri semiuscate;

– cărămizi de construcţii cu conţinut de 15-35% cenuşă şi 10-20% şlam de foraj, fasonate din amestecuri plastice şi semiplastice;

– betoane termoizolatoare cu temperatura maximă de utilizare de 800-1150 0C, cu conţinut de 40-70% cenuşă de termocentrală.

In activitatea de aplicare demonstrativă a rezultatelor cercetării, Proiectul LIFE10 ENV/RO/729 a beneficiat de colaborarea mediului industrial productiv, în baza Contractelor de prestări servicii încheiate şi cofinanţate de Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Energetică Turceni.