Produse inovative

Lucrări experimentale efectuate şi produse obţinute

Lucrările experimentale în fază micropilot privind utilizarea deşeurilor industriale studiate la obţinerea de produse prin procedee de presare, au urmărit stabilirea posibilităţilor de valorificare a cenuşii de termocentrală, şlamului de foraj petrolier şi zgurii metalurgice pe fluxuri consacrate de fabricare a cărămizilor pentru construcţii, luând în considerare în acest sens cele două tehnici principale de fasonare a produselor aplicate în industria de profil.

Confecţionarea pieselor ceramice arse       

h      Confecţionarea pieselor ceramice  cu întărire la rece

confectionarea pieselor ceramice cu intarire la receObtinerea loturilor industrial de produse

 Utilizarea experimentală a deşeurilor

  • Utilizare exclusivă (100%):

Mase de bătătorire uzuale, cu plasticitate înaltă – Zgură CE + Cenuşă + Şlam

Mase de bătătorire consolidate – Zgură CE + Cenuşă + Şlam + Zgură LF

Mortare de înzidire – Cenuşă + Zgură LF

  • Utilizare cu pondere ridicată (peste 50%):

Prefabricate uşoare din beton – Peste 60% cenuşă + Ciment

Cărămizi şi blocuri semiuşoare de construcţie – Cenuşă + Şlam + Argilă

Betoane structurale – Zgură CE + Ciment

Mortare de înzidire – Zgură LF + Cenuşă

  • Utilizare ca adaos (sub 50%):

Cărămizi şi blocuri extrudate – Argilă + Cenuşă

Bolţari pentru construcţie – Ciment + Nisip + Cenuşă

Borduri şi pavele – Ciment + Nisip + Zgură CE

Piese vibropresate – Ciment + Nisip + Cenuşă

Betoane termoizolatoare (max. 1150 0C) – Cenuşă

Mortare de înzidire – Zgură LF + Cenuşă

Procedee tehnologice aplicate experimental la scara industriala

Tehnologii cu liere hidraulică („la rece”) a produselor

– cărămizi de construcţii cu conţinut ridicat (peste 60%) de cenuşă;

– blocuri de construcţii (bolţari) cu conţinut de min. 15% cenuşă;

– blocuri de construcţii (prefabricate) cu conţinut de min. 50% cenuşă şi min. 20% zgură LF;

– elemente de construcţie pentru drumuri şi alei pietonale (borduri, pavele);

– mase de bătătorire cu conţinut 100% zguri de cuptor electric, cenuşă, şlam de foraj şi/sau zgură LF;

– betoane structurale (cu aplicaţie în structuri de rezistenţă), cu conţinut de 50-80% zguri CE;

– mortare de înzidire şi tencuire, cu conţinut de 30 – 60% zgură LF.

Tehnologii cu liere la temperatură înaltă (sinterizare)

– cărămizi de construcţii cu conţinut de 50-70% cenuşă, fasonate din amestecuri semiuscate;

– cărămizi de construcţii cu conţinut de 15-35% cenuşă şi 10-20% şlam de foraj, fasonate din amestecuri plastice şi semiplastice;

– betoane termoizolatoare cu temperatura maximă de utilizare de 800-1150 0C, cu conţinut de 40-70% cenuşă de termocentrală.

În cadrul etapelor de laborator şi micropilot ale cercetării, au fost studiate peste 50 de variante compoziţionale de lucru. 26 dintre acestea au fost testate pe fluxuri industriale de fabricaţie, obţinându-se 38,6 tone de produse finite. 15 tipuri de produse au fost aplicate practic pentru realizarea unei construcţii demonstrative de tip perete + alee pietonală, iar un produs (beton termoizolator de torcretare) a fost utilizat în cadrul lucrărilor de reparaţii la căptuşeala refractară a unui agregat termic industrial.

In activitatea de aplicare demonstrativă a rezultatelor cercetării, Proiectul LIFE 10 ENV/RO/729 a beneficiat de o colaborare foarte bună cu  mediului industrial productiv, în baza Contractelor de prestări servicii încheiate şi cofinanţate de către Complexul Energetic Oltenia – Sucursala Energetică Turceni, prin:

SC REFAROM SA Braşovprelucrarea primară a deşeurilor, testarea tehnologiilor experimentale în condiţii de variaţie multiplă a parametrilor de lucru (Contractele de Prestări Servicii nr. 97/ET/20.02.2014 şi 145/ET/06.03.2014).

Tehnologiile experimentale aplicate pe flux industrial în cadrul REFAROM S.A., au avut drept ţintă utilizarea deşeurilor industriale menţionate mai sus, în cadrul a două categorii de produse:

semifabricate din procesarea primară a deşeurilor industriale (concasare, granulare, măcinare fină), aplicate zgurilor metalurgice şi argilei de decopertare (argila feldspatică de Rovinari);

produse finite (materiale de construcţie), fasonate prin presare şi extrudare, din clasa de întărire la rece (produse pe bază de liant hidraulic) şi liere ceramică prin sinterizare (cărămizi arse la temperatură înaltă).

Loturile de produse experimentale au fost executate în perioada iulie-septembrie 2014, cu asistenţă tehnică asigurată permanent de către specialiştii UCB Targu Jiu, în colaborare directă cu specialiştii Serviciului tehnic al Refarom SA. Laboratorul de analize al Refarom S.A. a asigurat permanent verificarea parametrilor de lucru: conţinutul în oxizi de bază, umiditatea amestecurilor fasonate şi a produselor crude obţinute. Pe tot parcursul lucrărilor, a fost asigurată înregistrarea prin imagini foto sau secvenţe filmate a etapelor de activitate.

Caramizi presate

cpCărămizi extrudate

ceCărămizi vibropresate

cvCărămizi arse

caDiagramă de ardere

diagrama     SC ELPRECO SA Craiova – aplicaţii tehnologice pe flux mare industrial consacrat (Contractul de Prestări Servicii nr. 146/ET/06.03.2014). Loturile de produse experimentale au fost executate în perioada iunie-august 2014, cu asistenţă tehnică asigurată permanent de către specialiştii UCB Târgu Jiu, în colaborare directă cu specialiştii Serviciului tehnic al ELPRECO SA. Pentru toate şarjele aplicate, au fost înregistrate riguros reţetele de dozare a componenţilor şi cantitatea de apa de lucru adăugată. Tehnologiile experimentale aplicate pe flux industrial în cadrul Elpreco S.A., au avut drept ţintă utilizarea deşeurilor industriale menţionate mai sus, în cadrul a mai multor categorii de produse: Caramizi tip Holland; Blocheti; Pavele; Borduri; Mase de stampare.

  Bolţari de construcţii

boltariPresare borduri

borduriPresare pavele

civicExecutie constructii de zidarie si executie drum pietonal, cu elemente de constructii realizate la operatorii economici colaboratori in acest proiect

SC ROMTAM CONSTRUCT – prelucrare primară a deşeurilor, aplicare tehnologii experimentale şi demonstrarea utilităţii practice a produselor obţinute (Contract de Prestări Servicii nr. 96/ET/20.02.2014).

Fabricarea a cca. 5 tone betoane termoizolatoare cu conţinut de 40-50% cenuşă de termocentrală şi punerea în operă prin torcretare a cca 3,5 tone, în lucrări de remediere a căptuşelii refractare la instalaţia de ardere a cărbunilor energetici aferentă unui generator de abur (CET Govora).

În continuare sunt prezentate imagini reprezentând etapele tehnologice principale de fabricare şi punere în operă a lotului industrial experimental de beton termoizolator pe bază de cenuşă de termocentrală.

Livrare materiale Refarom

livrare  Materiale în depozit

mat depStabilire dozare volumetrică

dozZonă de reparaţie căptuşeală

zonaVerificare grosime iniţială

groFabricare şarjă de beton

sarjaMaşina de torcretat

masinaTorcretare beton

torcretare      În cadrul lucrarilor de punere in opera a materialelor de constructii experimentale fabricate in cadrul Proiectului LIFE, au fost executate  o portiune de 10 metri liniari (cca. 2 metri inaltime) constructie de zidarie si cca. 32 m de alee pietonala de acces. Toate lucrarile au fost executate cu asistenta tehnica din partea echipei desemnate de catre UCB, conform specificatiilor din Contractul incheiat cu CEO – Sucursala Electrocentrale Turceni. Experimentarea punerii in opera a noilor materiale a inclus:

– utilizarea de materiale monolitice (betoane) pentru executia structurilor de  baza (fundatie+soclu) si rezistenta (sâmburi, centura superioara), obtinute cu utilizarea drept agregate granulare a zgurilor de eleborare a otelului in cuptor electric;

– inzidirea elementelor de constructie de tip boltari si caramizi, cu compozitii si proprietati fizice variate;

– testarea posibilitatii de utilizare a zgurii de tratament secundar drept liant hidraulic alternativ la prepararea mortarelor de inzidire şi tencuire;

– utilizarea masei de batatorire impermeabile, zgurii de cuptor electric si a cenusii de termocentrala (drept agregate granulare) la executia stratului de forma pentru aleea pietonala;

– utilizarea elementelor de pavament (dale, borduri) obtinute pe baza de deseuri industriale, la executia nivelului superior (de serviciu) al aleii pietonale.

În continuare sunt prezentate imagini reprezentând etapele de execuţie a construcţiei demonstrative (ROMTAM CONSTRUCT SRL Bucureşti).

Livrare produse Refarom

refLivrare produse Elpreco

elpMontare cofrag șoclu

socluRealizare şarjă de beton

sarja betBeton turnat în cofrag

tiSoclu turnat în cofrag

socluSoclu decofrat

decofratÎnzidire bolţari şi cărămizi Holland

1

3Înzidire cărămizi sinterizate

23Cofrare sâmburi şi centură

4Centura turnată

5Decopertare teren alee

6Realizare strat de formă cu masă de bătătorire

23Montare borduri

56Montare pavele

8

9Finalizare construcţie demonstrativă

12

14

15