Regulament Concurs

Preambul

Prezentarea Programului LIFE+

Concursul foto este organizat si desfășurat cu scopul de a celebra 20 de ani de la lansarea programului LIFE în Uniunea Europeană.

Programul LIFE+ este instrumentul financiar al Uniunii Europene pentru mediu.

Obiectivul sãu general vizeazã implementarea, actualizarea şi dezvoltarea politicii şi a legislaţiei de mediu ale UE prin co-finanţarea proiectelor care adaugã valoare spaţiului european.

LIFE a debutat în anul 1992, iar în prezent s-au încheiat deja trei faze: LIFE I (1992-1995), LIFE II (1996-1999), LIFE III (2000-2006).

Între 1992 şi 2006, LIFE a co-finanţat 3.104 proiecte pe teritoriul UE, cu o contribuţie de aproximativ 2,2 miliarde de euro pentru protecţia mediului. Actuala fazã a programului este LIFE+ şi se desfăşoară în perioada 2007-2013, cu un buget de 2,143 miliarde de euro.

Actualul Program LIFE+ se desfãşoarã în perioada 2007 – 2013 şi a intrat în vigoare prin aprobarea Regulamentului (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului UE privind Instrumentul Financiar pentru Mediu (LIFE+), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L149 din 9 iunie 2007.

România a obţinut co-finanţare LIFE pentru primele proiecte în anul 1999.

Până în prezent, ţara noastră a obținut cofinanțare pentr 51 de proiecte LIFE, valoarea lor însumând 31,3 milioane EUR, contribuția Comisiei Europene pentru aceste  proiecte fiind de 17,9 milioane EUR. În prezent, 35 de proiecte naţionale se află în evaluare pentru a obţine co-finanţarea Comisiei Europene, prin intermediul instrumentului financiar de mediu LIFE+ 2011.

Numele proiectului:

Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor industriale, EcoWASTES

Beneficiar coordonator:

Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, UCB,

Parteneri:

Institutul de Cercetări Metalurgice București, ICEM,

Complexul Energetic Turceni SA, CET,

Agenția de Protecția Mediului Gorj, APM

Buget total: 1.043.725 EUR

Contribuția CE: 475.462,00 EUR

Durata: 32 luni

Data de început: 01.09.2011

Data de sfârșit: 30.04.2014

Proiectul îşi propune să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de  industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial.

Proiectul prevede adaptarea unei instalaţii pilot şi demonstrarea unor tehnologii inovative de reciclare a deşeurilor în produse cu valoare adăugată ridicată (noi compozite ceramice folosite în principal în industria materialelor de construcţii, dar şi în lucrări de tipul straturilor impermeabile din construcţia de drumuri).

 Art.1 – Condiții generale

Concursul foto este organizat si desfășurat cu scopul de a celebra 20 de ani de la lansarea programului LIFE în Uniunea Europeană. Participanții la Concurs sunt obligați sa respecte termenii si condițiile prezentului Regulament oficial al Concursului (”Regulamentul oficial “).

Tematica concursului este:  peisaj, specii de plante și animale sălbatice, activități durabile și activități nedurabile.

Art.2 – Calendarul de desfășurare al Concursului

Calendarul concursului este:

  1. înscrieri fotografii pe site 10 mai – 24 mai 2012
  2. jurizarea si anunțarea câștigătorilor 25 mai 2012
  3. premierea 25 mai 2012
  4. expoziție 25-30 mai.

 Art.3 – Participarea

La concurs pot participa toți studenții Facultății de Inginerie.

Fotografiile vor fi analizate și premiate pe doua secțiuni: studenți ai Facultății de Inginerie și alți concurenți.

Participanții pot înscrie in concurs maxim 2 fotografii.

Înscrierea in concurs se face prin trimiterea fotografiilor:

1)  format print 20×30cm pe hârtie fotografică la secretariatul facultății de Inginerie, persoana de contact ș.l.dr.ing. Stăncioiu Alin.

2)  completarea unui formular

3)  prin încărcarea fotografiilor pe site-ul http://www.ecowastes.ro

Înscrierea in concurs presupune trimiterea ATAT IN FORMAT ELECTRONIC, CAT SI IN FORMAT PRINT pe hartie fotografica. In cazul in care cele doua condiții nu sunt simultan îndeplinite concurentul nu este inscris.

Sunt permise corecțiile de baza din programele de editare, cum ar fi levels, curves etc. Nu sunt permise colajele. Nu se accepta fotografii royalty-free sau luate din diverse colecții plătite. Nu sunt acceptate fotografii obscene sau cu conținut imoral.

Utilizatorii trebuie sa fie proprietarii tuturor drepturilor asupra fotografiilor înscrise in concurs. Organizatorii concursului nu își asuma nici o responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor. Responsabilitatea revine in mod exclusiv celui care a trimis fotografia. Trimiterea fotografiilor implica acceptul participantului de a oferi organizatorilor si partenerilor concursului dreptul de a publica imaginile respective, integral sau parțial, în format digital si/sau tipărit, fără nici un fel de plata. Eventuala folosire a imaginilor va fi insotita de mentionarea numelui autorului.

Fotografiile trebuie incarcate fara rama si fara sa contina vreun watermark. Rezolutia minima acceptata este de 1600×1200 pixeli in format jpeg.

Toate fotografiile vor avea in comentariu numele pozei si o scurta descriere.

Utilizatorii nu vor putea sa isi voteze propriile poze, ci doar pozele altora.

La Concurs nu pot participa membrii juriului.

Art.4 – Rezultatele concursului

Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul potentialilor castigatori referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia pot fi facute publice si folosite in materiale electronice sau tiparite de catre Organizatori fara nici un fel de plata aferenta.

Toate premiile Concursului trebuie sa fie revendicate in conformitate cu prevederile Regulamentului oficial, dar nu mai târziu de 1 luna de la anunțarea câștigătorilor, in caz contrar premiile nemaifiind datorate de către organizatori. Intrarea in posesia premiilor poate fi realizata prin participarea la festivitatea de premiere.

Premiile acordate în cadrul acestui concurs sunt:

Premiul 1

Premiul 2

Premiul 3

Mențiune

Pentru a fi validat drept castigator, participantul are obligatia de a prezenta Organizatorilor datele necesare pentru verificarea identitatii : serie si numar buletin, CNP si adresa. Numele declarat la inscrierea in Concurs trebuie sa fie acelasi cu cel din actul de identitate. Refuzul sau imposibilitatea de a prezenta spre validare aceste date la cererea Organizatorului atrage dupa sine, in mod automat, anularea premiului castigat de catre participant.

Nominalizarea castigatorilor:

premiile 1, 2, 3 si mentiunile sunt acordate in urma jurizării

 Art.5 – Juriul și condițiile de jurizare

Juriul este format din membrii colectivului de cercetare al Proiectului LIFE+ după cum urmează:

Președinte: Prof.univ.dr.ing. Luminița Georgeta Popescu

Membrii: –  Prof.univ.dr.ing. Mihai Cruceru

                  –  Prof.univ.dr.ing. Liliana Luca

                  –  Prof.univ.dr.ing. Racoceanu Cristinel

                  –  Ec. Mădălina Mirabela Marica

                  –  Ș.l.dr. ing. Stăncioiu Alin

 Desemnarea câștigătorului se va face pe baza punctajului obținut astfel:

–  punctajul acordat de membrii juriului are o pondere de 75%;

–  numărul de voturi obținut pe site are o  pondere de 25%.

Deciziile juriului sunt irevocabile și nu trebuie justificate.

Lucrările înscrise în concurs sunt apreciate după criteriile:

  1. creativitate
  2. originalitate
  3. idee
  4. calitate tehnică
  5. estetica imaginii

 Art.6 – Acord de principiu

Trimiterea fotografiilor si participarea la concurs presupun ca participanții au acceptat in totalitate condițiile prezentului regulament si eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

Inapoi la Expozitie-Concurs