Social

Impactul social si rezultate anticipate

  • Creşterea calităţii vieţii în zonele urbane şi rurale prin reducerea riscurilor asupra sănătăţii cauzate de depozitarea necontrolată a deşeurilor.
  • Creşterea calităţii vieţii prin încurajarea utilizării de produse low-cost obţinute în cadrul proiectului.
  • Creşterea potenţialului turistic-economic al zonelor rurale, după reabilitarea solurilor.
  • Diminuarea impactului industriei energetice/petroliere/metalurgice asupra sănătăţii populaţiei.
  • Creşterea nivelului de conştientizare şi de încredere al oamenilor în reciclarea deşeurilor.
  • Dezvoltarea unei infrastructuri adecvate pentru managementul integrat al deşeurilor, care va asigura un nivel adecvat de protecţie a mediului şi a populaţiei.