Concurs ocupare post

ANUNŢ, 

privind condiţiile de înscriere şi ocupare a postului de Expert în noi materiale de construcții, în cadrul echipei de implementare a proiectului LIFELIFE10 ENV/RO/000729 cu titlul „New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes” EcoWASTES – “Noi materiale de construcţii obţinute prin reciclarea eco-sustenabilă a deşeurilor industriale”.

Pentru înscriere la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– să aibă experiență relevantă în dezvoltare tehnologică în fabricarea și utilizarea materialelor refractare și din ceramică avansată;

– să aibă experiență relevantă în proiectarea echipamentelor tehnologice pentru temperaturi înalte;

– să aibă experiență relevantă în mecanisme de liere hidraulică, ceramică și chimică a produselor refractare.

Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele documente:

– Cerere de înscriere la concurs;

– Copia certificatului de naștere;

– Copia certificatului de căsătorie;

– Copia actului de identitate;

– Curriculum vitae;

– Listă de lucrări;

– Copie după diploma de licență.

Dosarele se vor depune la managerul de proiect, la sediul proiectului din strada Calea Eroilor, nr.30, Targu Jiu, în perioada 10 – 17 aprilie 2013.

Concursul se va desfășura în data de 18 aprilie 2013 și va consta în analiza rezultatelor științifice relevante pentru profilul postului (articole științifice, proiecte naționale/ internaționale, contracte de cercetare, cărti, etc).

 

ANUNŢ, 

privind condiţiile de înscriere şi ocupare a postului de Expert în tehnologii de prelucrare a deşeurilor în cadrul echipei de implementare a proiectului LIFE LIFE10 ENV/RO/000729 cu titlul „New building materials by eco-sustainable recycling of industrial wastes” EcoWASTES“Noi materiale de construcţii obţinute prin reciclarea eco-sustenabilă a deşeurilor industriale”.

Pentru înscrierea la concurs sunt necesare următoarele documente:

–       Cerere de înscriere la concurs,

–       Copia certificatului de naştere,

–       Copia certificatului de căsătorie,

–       Copia actului de identitate,

–       Curriculum vitae,

–       Listă de lucrări,

–       Copie după diploma de licenţă,

–       Copie după diploma de doctor în ştiinţe.

Dosarele se vor depune la unitatea de implementare a proiectului Life, la sediul proiectului din strada Calea Eroilor, nr. 30, Târgu Jiu.

Perioada de înscriere la concurs 01 – 07 martie 2013.

Consursul se va desfăşura în data de 08.03.2013 şi constă în analiza rezultatelor ştiinţifice relevante pentru profilul postului (articole ştiinţifice, proiecte naţionale/internationale, contracte de cercetare, cărţi, etc.).

Pentru ocuparea postului, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

–       Să aiba experienţă relevantă în domeniul valorificării deşeurilor dovedită prin lucrări ştiinţifice publicate în reviste de circulaţie internaţională,

–       Să aibă experienţă relevantă în domeniul materialelor ecoceramice dovedită prin lucrări ştiinţifice publicate în reviste de circulaţie internaţională,

–       Să aibă experienţă ştiinţifică relevantă în domeniul protecţiei mediului dovedită prin lucrări publicate.