UCB

Beneficiarul coordonator – Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu – UCB, este o instituţie de învăţământ superior a cărei misiune asumată este de învăţământ şi cercetare.

Universitatea „Constantin Brancusi” a fost infiintata in anul 1992, prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 288/Iunie 1992, avand, la infiintare, in componenta sa doua facultati: Facultatea de Inginerie si Facultatea de Stiinte.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiinţifică, Beneficiarul Coordonator al proiectului (CO-BEN) UCB a implementat contracte de cercetare sau proiecte de cercetare in domenii diverse cum ar fi: energetică şi protecţia mediului, ştiinte sociale, tehnologii moderne, in general acestea fiind proiecte interdisciplinare.

Având în vedere faptul că UCB îşi desfăşoară activitatea într-o zonă în care sunt concentrate activităţi de exploatare minieră a lignitului precum şi cele de producere a energiei electrice prin arderea lignitului, domeniile de cercetare prioritare ale UCB sunt cele legate de optimizarea proceselor din industria energetică, incluzând aici şi activităţile miniere, reducerea impactului asupra mediului datorat activităţilor din domeniul mine-energie, valorificarea superioară a deşeurilor din industria energetică.

UCB este organizaţia responsabilă cu implementarea proiectului. Monitorizarea, analizele şi raportarile vizeaza: identificarea progreselor şi problemelor pe parcursul implementării proiectului; informarea si luarea deciziilor in timp util de catre managerii de proiect pentru buna desfasurare a implementarii proiectului, responsabilitatea pentru resursele utilizate şi rezultatele obţinute; conştientizarea şi participarea actorilor implicati; evaluarea realizării activitatilor proiectului şi realizarea auditului financiar.

UCB este responsabila in principal pentru realizarea urmatoarelor activitati: (i) Cartografierea distribuţiei cenuşilor zburatoare în locatiile stabilite, selectarea şi analiza probelor la furnizor şi la utilizatorul final; (ii) Elaborarea tehnologiilor cadru de procesare a deşeurilor; (iii) Finalizarea elaborarii fluxului de procesare a deşeurilor; (iv) Contribuţia la dezvoltarea de noi materiale compozite pentru materiale de constructii (procesarea preliminară la rece /la cald si obtinerea unor loturi experimentale); (v) Stabilirea parametrilor tehnologici finali; (vi) Monitorizarea consistentei rezultatelor experimentale cu strategia de mediu, inclusiv amprenta de carbon; (vii) Evaluarea impactului asupra mediului; (viii) Brevetarea produselor şi tehnologiilor; (ix) Managementul de proiect; (x) Managementul achiziţiilor publice; (xi) Participarea la activitatile de diseminare a rezultatelor proiectului.

http://www.utgjiu.ro/