ICEM

Institutul de Cercetari Metalurgice – ICEM SA Bucuresti, beneficiar asociat al proiectului (2011-2012) a fost inființat prin HCM 968/1950, fiind initiată pentru prima dată în România cercetarea stiintifică în domeniul metalurgic si minier. Prin HG 29/1991 institutul a devenit societate comerciala cu capital majoritar de stat (SC ICEM SA). Cu specialiști din domenii variate, ICEM este un institut de cercetare tehnologică cu peste 60 ani experiență în cercetare aplicativa și dezvoltare tehnologică în domenii ca: materiale avansate, inginerie, procese eco-metalurgice, analize și teste în domeniul științei materialelor, protecția mediului (deșeuri și managementul deșeurilor, schimbări climatice și modelare pentru ingineria mediului). ICEM deține experiență recunoscută în evaluarea capacității de incorporare a diferitelor deșeuri în matrici ceramice diverse. ICEM a desfașurat cercetări de laborator preliminare necesare evaluării posibilităților de valorificare a cenușilor, șlamurilor de foraj și zgurilor metalurgice în material de construcții de tip ceramic.

ICEM a fost responsabil pentru realizarea următoarelor activități/sub-activități: (i) Inventarierea, selectarea și caracterizarea deșeurilor sursa/Dezvoltarea unor noi materiale compozite pentru construcții pe baza deșeurilor propuse prin relațiile de faza în sisteme ceramice țintă/Evaluarea metodelor de selectare, stocare a cenușii, șlamului de foraj și zgurilor metalurgice și caracterizarea acestora/Caracterizarea probelor la furnizor; (ii) Elaborarea tehnologiilor de prelucrare a deșeurilor/Caracterizarea probelor reprezentative de deșeuri la utilizatorul final/Selectarea si caracterizarea materialelor auxiliare/Prepararea preliminara a deșeurilor pentru procesarea combinata la rece si la cald (loturi de 600-800 kg).

www.icem.ro