APM Gorj

Agentia pentru Protectia Mediului Gorj – APM,  beneficiar asociat al proiectului a fost creata urmare a HG no. 983/1990 si a Ministerului Mediului no. 11/1990. In prezent, Agentia pentru Protectia Mediului Gorj este organizata si functioneaza urmare a HG no. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului.

Specialiştii Agenţiei au responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului, a identificarii cauzelor care pot dauna mediului, pentru a le elimina; s-au implicat activ atit în cunoaşterea stării calităţii mediului cit şi in realizarea măsurilor de eliminare a cauzelor care provoacă daune aduse acestuia, echilibrului ecologic, a resurselor şi a calităţii vieţii. APM Gorj, pe baza de dotari proprii sau prin colaborare externă, furnizează informaţii privind toţi factorii de mediu cu privire la: calitate, evoluţie, echilibru ecologic, care se aplică pentru fiecare caz în parte, reglementările legale în vigoare. APM stabileste şi analizeaza modul în care autorităţile locale, agenţi economici şi persoane din judeţul Gorj realiza propriile obligaţii care se confruntă cu legile de protecţie a mediului, pentru a lua măsurătorile necesare.

APM este responsabil pentru: (i) Caracterizarea probelor reprezentative de deseuri furnizate utilizatorului final; (ii) Monitorizarea rezultatelor experimentale pe faze privind incadrarea in strategia de mediu; (iii) Evaluarea cantitativa a distributiei poluantilor in produsele obtinute.

http://apmgj.anpm.ro/