Workshop 3 , 4 decembrie 2014

Avem deosebita placere de a va invita in data de 4 decembrie 2014 la Workshopul  Valorificarea deseurilor industriale reciclabile, model de aplicare a principiilor “economiei circulare”.

 Tranziția catre o “economie verde” presupune practicarea unei economii bazate pe politici și investiții care sa faca legatura între dezvoltarea economica, biodiversitate, ecosistem, schimbarile climatice, sanatatea și bunastarea populației pe termen mediu și lung. Aceste premise trebuie conectate între ele pentru a obține dezvoltarea durabila – considerata baza creșterii economice la nivel global.

Economia verde” presupune si in Romania utilizarea resurselor naturale, energia și noile tehnologii alaturi de metode de producție nepoluante, în scopul de a favoriza creșterea economica și crearea de noi locuri de munca. Prin acest concept, este nevoie de crearea unor noi modele de consum și producție durabile, care sa nu forțeze ecosistemul. Dezvoltarea durabila presupune dinamism, necesita schimbari permanente, adaptare și cercetare, toate aceste elemente fiind strâns legate de conservarea mediului înconjurator și de o utilizare corespunzatoare a resurselor naturale.

Totodata, este necesară schimbarea de concepţie a proceselor de fabricaţie şi integrarea infrastructurilor inspirate din principiile “economiei circulare” care trebuie văzută ca o reala oportunitate economica si de afaceri, care oferă pe parcursul ei şi substanţiale beneficii.

Acest concept al lumii moderne înseamnă trecerea la o economie bazată pe reducerea consumului de energie şi materii prime, în care deşeurile rezultate din multitudinea de activităţi să aibă destinaţii precise încă din faza de proiectare, prin integrarea lor în spirala ciclică a reutilizării. Cu alte cuvinte, deşeurile care apar într-un proces de fabricaţie să constituie materii prime pentru un alt proces, prin implementarea de “tehnologii verzi” adecvate.

La nivelul întregii industrii europene se estimează economii uriaşe, de pina la 630 miliarde de euro pina in 2025, numai prin reducerea cheltuielilor cu materiile prime.

In perspectiva pe termen mediu şi lung, se remarcă tendinţa de a dezvolta şi utiliza agregate (uşoare) pentru construcţii, cu altă provenienţă decât cea naturală (de ex. dale de pavament stradal sau industrial, materiale ceramice  cu rezistenta mecanica crescuta, materiale de inertizare a deseurilor toxice si agregate pentru constructii, izolatori fonici, vitroceramică, ecoceramici etc.), având în vedere avantajele tehnico-economice dictate de preţul foarte scăzut al materiei prime şi de impactul asupra mediului.

Proiectul EcoWASTES permite fundamentarea unui concept nou de “economie circulara” si dezvoltare durabilă, prin combinarea mai multor deşeuri (pentru unele nefiind încă identificate soluţii de valorificare), într-o gamă relativ largă de materiale utilizate în construcţii.

LIFE EcoWASTES permite demonstrarea unor tehnologii inovative de reciclare a deşeurilor în produse cu valoare adăugată ridicată. Prin utilizarea deşeurilor vizate – cenusa de termocentrala, slam de foraj petrolier si zguri metalurgice – au fost obţinute in cadrul proiectului circa 40 tone de noi materiale de construcţii precum: blocheti, pavele, cărămizi, borduri, beton structural dens, beton termoizolator, masă de bătătorire, mortare de înzidire şi tencuire. Aplicabilitatea practică a noilor materiale a fost demonstrată prin utilizarea la execuţia unei construcţii demonstrative (structură complexă de zidărie + alee pietonală adiacentă).